ا234
آمار بازدید
 بازدیدکنندگان آنلاین : 6
چهارشنبه ١٣ اسفند ١٣٩٩
صفحه اصلي >  آموزش > اداره آموزش و تحصيلات تكميلي > تحصیلات تکمیلی > معرفي دفتر تحصيلات تكميلي 
 

 

معرفي 

 تشكيلات

 شرح وظايف و اعضاء

مدارک لازم دانشجو برای مراجعه به دفتر تحصیلات تکمیلی

 

معرفي تحصيلات تكميلي  دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

 

با توجه به خط مشي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در حوزه هاي گوناگون فعاليت علمي، آموزشي و پژوهشي آن و ضرورت بهبود كمي و كيفي قابليت هاي فني تخصصي، آموزشي و پژوهشي دانش آموختگان اين دانشگاه، لزوم تقويت، رشد و توسعه دوره هاي آموزشي تخصصي در مقاطع تحصيلات تكميلي احساس مي شود. از اين رو به منظور ايجاد هماهنگي در امور برنامه ريزي، اجرايي و نظارتي مرتبط با دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي و دستياري و فراهم نمودن امكانات مورد نياز جهت رفع مشكلات و تنگناهاي موجود به ويژه با عنايت به تعداد قابل توجه و فزآينده دانشجويان در اين دوره ها، ايجاد تشكيلاتي منسجم، فعال و متمركز تحت عنوان " تحصيلات تكميلي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي" ( براساس مواد 27 و 29  آيين نامه مديريت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مصوب دويست و چهل و نهمين جلسه مورخ 11/4/1370 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) ضروري مي باشد. اين تشكيلات امور سياستگذاري، برنامه ريزي، نظارت و ايجاد هماهنگي در امور اجرايي، آموزشي و پژوهشي در مقاطع كارشناسي ارشد، دكتري تخصصي، دستياري و دوره هاي بعد از دكتري را به عهده خواهد داشت.

 تشكيلات تحصيلات تكميلي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

 

 

 شوراي سياستگذاري آموزشي يا شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه

دفتر تحصيلات تكميلي دانشگاه

 

 

شرح وظايف و اعضاء

 

 دفتر تحصيلات تكميلي دانشگاه

 

 شوراي سياستگذاري آموزشي يا شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه

 

 

 شرح وظايف دفتر تحصيلات تكميلي دانشگاه

 

اعضاء :   تحصیلات تکمیلی

 وظايف:

1)   تدوين و پيشنهاد برنامه هاي آموزشي مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري به شوراي سياستگذاري آموزشي دانشگاه  يا شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه.

2)     پيشنهاد و انجام تغييرات لازم در نحوه اجراي برنامه هاي درسي كارشناسي ارشد و دكتري در چهارچوب ضوابط مصوب دانشگاه.

3)   پيشنهاد طرح هاي متناسب آموزشي غير رسمي كوتاه مدت و ميان مدت به شوراي سياستگذاري آموزشي دانشگاه  يا شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه.

4)   برنامه ريزي جهت گسترش دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي از طريق بررسي و پيشنهاد تاسيس رشته ها  و دوره هاي تكميلي جديد يا بررسي و تصويب پيشنهادات گرو ه هاي آموزشي دانشگاه در این رابطه.

5)     نظارت بر حسن اجراي آزمون جامع دانشجويان مقاطع دكتري تخصصي با هماهنگي اداره آموزش دانشگاه.

6)   تصويب عناوين، اساتيد راهنما و مشاورين پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و رساله هاي دكتري تخصصي و دستياري، و جهت دادن موضوعات به سمت اولويت هاي پژوهشي دانشگاه.

7)   تشویق و ترغیب استادان و دانشجویان بمنظور بهره گیری از تسهیلات پروژه های تحقیقاتی در اجرای پایان نامه و رساله و پيش بيني سازو كارهايي جهت كمك به چاپ و انتشار آن و بررسي موانع موجود.

8)   برگزاري و نظارت بر حسن اجراي جلسات دفاع پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و رساله هاي دكتري تخصصي و دستياري(صدور مجوز دفاع، شرايط، زمان، هيات داوران، .....).

9)   نظارت بر حسن اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی  با همکاری کمیته تحصیلات تکمیلی گروه های آموزشی.

10) ارزشيابي عملكرد اساتيد راهنما و مشاورين و داوران پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و رساله هاي دكتري تخصصي.

11)  نظارت بر حسن اجراي سهميه بندي پايان نامه هاي دوره كارشناسي ارشد، دكتري تخصصی و دستياري براساس آيين نامه هاي شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه.

12) پيگيري، نظارت و هماهنگي با معاونت پژوهشي و اداري مالي دانشگاه بمنظور تنظيم و تخصيص بودجه و اعتبارات لازم براي پرداخت هزينه هاي تحصيلات تكميلي.

13) پژوهش و ارزيابي دوره اي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و رساله هاي دكتري تخصصي و دستياري از طريق ايجاد بانك اطلاعاتي و اطلاع رساني مناسب.

14) هماهنگي با مراكز پژوهشي، سازمان ها و مؤسسات دولتي و غيردولتي به منظور طراحي و اجراي
پايان نامه هاي تحقيقي بر اساس اولويت هاي پژوهشي دانشگاه.

15) بررسي آيين نامه هاي تحصيلات تكميلي و تدوين دستوالعمل هاي اجرايي

16) پيشنهاد جهت بهبود و توسعه ساختار و سازوكار تحصيلات تكميلي دانشگاه از طريق تشكيل كميته هاي تخصصي، تعريف چارت سازماني  و غيره،  براساس خط مشي و سياست هاي كلي دانشگاه.

17) برگزاری منظم وبموقع جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه بمنظور اخذ تصمیمات مقتضی توسط این شورا، همچنین پیگیری و اجرای کلیه تصمیمات و مصوبات آن.

18) تهيه،  تدوين و ارسال منظم گزارش های دوره اي از فعاليت هاي تشكيلات تحصيلات تكميلي به بخش هاي ذيربط دانشگاه.

 

بالاي صفحه

 

 شرح وظايف شوراي سياستگذاري آموزشي  دانشگاه

 

  وظايف:

1)     تصويب برنامه هاي آموزشي مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي پيشنهادي دفتر تحصيلات تكميلي دانشگاه.

2)    تصويب آيين نامه هاي تحصيلات تكميلي و اظهار نظر در مورد آنها.

3)    تصويب تغييرات لازم در نحوه اجراي برنامه هاي درسي كارشناسي ارشد و دكتري در چهارچوب ضوابط مصوب دانشگاه.

4)    تصويب طرح هاي متناسب آموزشي غير رسمي كوتاه مدت و ميان مدت پيشنهادي دفتر تحصيلات تكميلي و مركز توسعه آموزش پزشكي.

5)     تصويب ظرفيت پذيرش دانشجوي جديد در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي.

6)    تصويب پيشنهاد تاسيس رشته ها و دروه هاي تكميلي جديد مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي.

7)    تصويب عناوين رساله هاي دكتري تخصصي و جهت دادن موضوعات به سمت اولويت هاي پژوهشي دانشگاه.

8)       سیاستگذاری اولویت کارگاه های آموزشی اساتید و گرو ه های آموزشی.

9)     تصويب بودجه و اعتبارات لازم براي پرداخت هاي هزينه هاي تحصيلات تكميلي.

 

 

 

صفحه اصلي|فرم پرسش|نقشه سايت|تماس با ما

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences