آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 5362 | بازدیدکنندگان آنلاين : 6 
پنج شنبه ٠٦ تير ١٣٩٨
پیوندهای مفید
انجمن علمی دانشجویی پ.د.
مراکز و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی مرتبط
سازمان های بین المللی مرتبط 
وزارتخانه ها و سازمانهای داخلی
برنامه هاي آموزشي دكتري تخصصي مشاوره توانبخشي
 

 


برنامه هاي آموزشي دوره دکتري تخصصي رشته مشاوره توانبخشي

در 8  نيمسال تحصيلي

دانشجوموظف است با تشخيص گروه آموزشي وتاييدشوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه ،

حداكثرتعداد 16واحد از واحدهاي دروس كمبود يا جبراني (جدول الف ) رابگذراند.

جدول الف )دروس كمبود يا جبراني برنامه آموزشي دوره دكتري تخصصي

كد

            عنوان درس

تعداد واحد

جمع

پيشنياز

 

 

نظري

عملي

واحد

 

508001

آماراستنباطي   پيشرفته

1

1

2

-

508002

روش تحقيق

1

1

2

-

508003

اصول حقوق واخلاق حرفه اي درمشاوره

-

2

2

-

508004

آسيب شناسي رواني

-

2

2

-

508005

آزمونهاي رواني

1

1

2

 

508006

خانواده وگروه درماني

1

1

2

-

508007

اصول توانبخشي

-

2

2

-

508008

آشنايي با روش هاي توانبخشي درمراكز

1

1

2

-

 

508009

اصول وفنون مشاوره

1

1

2

-

508010

مشاوره توانبخشي درآموزه هاي اسلامي

-

1

1

-

508011

آسيب شناسي اجتماعي

-

1

1

-

جمع كل

14

6

20

-

برنامه هاي آموزشي دوره دکتري تخصصي رشته مشاوره توانبخشي

در 8  نيمسال تحصيلي

دانشجوموظف است كليه دروس تخصصي ،كارورزي وكارآموزي مصوب

دوره دكتري تخصصي(جدول ب)رابگذراند.

جدول ب )دروس اختصاصي اجباري برنامه آموزشي دوره دكتري تخصصي 

كد

            عنوان درس

تعدادواحد

جمع

پيشنياز

 

 

نظري

عملي

كارورزي

كارآموزي

واحد

 

508012

روش تحقيق در طرح هاي آزمايشي

1

1

-

-

2

508001

508002

508013

مشاوره توانبخشي كودكان و نوجوانان

1

-

1

-

2

-

508014

مشاوره توانبخشي خانواده و گروهي با گروه هاي خاص

1/5

-

1/5

-

3

-

508015

مشاوره توانبخشي با سوءمصرف كنندگان مواد

1

-

1

-

2

-

508016

مشاوره توانبخشي شغلي

1

-

1

-

2

-

508017

مشاوره توانبخشي سالمندان

1

-

1

-

2

-

508018

رويكردهاي نوين مشاوره توانبخشي رواني

2

-

1

-

3

-

508019

رويكردهاي نوين مشاوره توانبخشي فيزيكي

2

-

1

-

3

-

 

508020

سمينار

-

1

-

-

1

-

508021

كارورزي 1

-

-

-

2

2

-

508022

كارورزي2

-

-

-

2

2

-

جمع كل

10/5

2

7/5

4

24

-

برنامه هاي آموزشي دوره دکتري تخصصي رشته مشاوره توانبخشي

در 8  نيمسال تحصيلي

دانشجومي بايست با موافقت استادراهنما وتاييدشوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه تعداد4واحدازدروس (جدول ج) رابگذراند.

جدول ج )دروس اختصاصي اختياري برنامه دوره دكتري تخصصي     

كد

            عنوان درس

تعدادواحد

جمع

پيشنياز

 

 

نظري

عملي

واحد

 

508024

تكنيك هاي شناختي رفتاري

1

1

2

-

508025

مشاوره توانبخشي مبتني برمعنويت

-

2

2

-

508026

مشاوره توانبخشي در بانوان

1

1

2

-

508027

مشاوره دربحران

-

2

2

-

508028

مشاوره با زندانيان و بزهكاران

1

1

2

-

جمع كل

3

7

10

-

 

برنامه هاي آموزشي دوره دکتري تخصصي رشته مشاوره توانبخشي

در 8  نيمسال تحصيلي

 

كد

عنوان درس

تعدادواحد

جمع

پيشنياز

 

 

نظري

عملي

واحد

 

508023

پايان نامه

-

-

20

-

جمع كل

-

-

20

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دفاع از پروپوزال
دفاع از پروپوزال دانشجوی دکتری
تدوین برنامه مشاوره توان بخشی مبتنی بر تجارب زیسته والدین کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم و اثر بخشی ان بر کیفیت زندگی والدین
 ١٠:٣٤ - 1398/03/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
دومین کنگره بین‌المللی نقش خدمات حمایتی (زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی) در درمان چند‌تخصصی سرطان کودک
دومین کنگره بین‌المللی نقش خدمات حمایتی (زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی) در درمان چند‌تخصصی سرطان کودک
مؤسسه خیریه محک «دومین کنگره بین‌المللی نقش خدمات حمایتی (زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی) در درمان چند‌تخصصی سرطان کودک» را اول و دوم آذر‌ماه سال جاری با امتیاز بازآموزی برگزار می‌کند.
 ٢١:٦ - 1396/08/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
کارگاه اخلاق در نشر_آذر ماه...
چهاردهمین دوره جذب اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی
ااطلاع رسانی سخنرانی دکتر محجوبی
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمانمعاونت تحقیقات و فناوریکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences