96
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - فاطمه شعاعي
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 9400 | بازدیدکنندگان آنلاين : 10 
پنج شنبه ٠٦ تير ١٣٩٨
فاطمه شعاعي
 

جمهوري اسلامي ايران

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي 

رزومه هیات علمی

English


بسمه تعالی

فاطمه شعاعي

800x600

-         عضو هيئت علمي رسمي گروه مشاوره، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

-         داراي مجوز مشاوره از سازمان نظام روانشناسي و مشاوره

-         عضو انجمن مشاوره ايران

سوابق تحصيلي:

-         كارشناسي 1352 دانشگاه تهران ـ ايران

-         كارشناسي ارشد 1356  دانشگاه هوستون ـ آمريكا

 

سوابق تدريس:

 

    دانشگاه                                                                                             دروس تدريس شده

1- مدرسه عالي شميران                                                              - روانشناسي اجتماعي

                                                                                                - روش تدريس انگليسي به كودك

 

2- دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي                                           - روانشناسي كودك

                                                                                                - اصول مشاوره و راهنمايي

 

3- دانشگاه شاهد                                                                         - روشهاي تغيير و اصلاح رفتار

                                                                                                  - روشها و فنون مشاوره

4- عضو هيئت علمي تمام وقت گروه پژوهشي، پژوهشكده استثنايي

5- دانشگاه آزاد واحد مركز                                                              - بهداشت رواني كودكان استثنايي

                                                                                                - تفاوت هاي فردي

6- دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي از سال 1372 تا كنون

بعضي از دروس تدريس شده: تفاوت هاي فردي ـ آموزش و پرورش كودكان استثنايي ـ مشاوره خانواده ـ آموزش مهارت هاي اجتماعي اخلاقي ـ اصول و مباني آموزش و پرورش ـ تمرين مشاوره در آزمايشگاه ـ ارتباط آموزش خانواده ـ روانشناسي عمومي ـ اصول مشاوره

 

 

سوابق اجرايي:

1- مدير تنها دبستان سازمان استعدادهاي درخشان  1358 ـ 1356

2- مشاور انجمن اولياء و مربيان جمهوري اسلامي ايران  1372 ـ 1370

3- نماينده سازمان آموزش و پرورش استثنايي در دفتر امور زنان رياست جمهوري  1373 ـ 1371

4- سرپرست دفتر مشاوره و مددكاري سازمان آموزش و پرورش استثنايي  1373 ـ 1371

5- معاون آموزشي سازمان آموزش و پرورش استثنايي 1374 ـ 1372

6- مديركل روابط بين الملل سازمان بهزيستي كشور 1376 – 1374

7- مدير روابط بين الملل دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 1381- 1379

 

آخرين پژوهش هاي انجام شده:

1- طرح كشوري « بررسي مقايسه اي دروس ديكته و رياضي پنج پايه دبستان ناشنوايان سراسر كشور » سال 1374

2- « بررسي ميزان شناخت ، آگاهي و نگرش مربيان مهدهاي كودك سطح تهران نسبت به معلوليت » سال 1382

3- « الگوي خدمات مراقبتي سالمندان در ايالات متحده آمريكا با نظري اجمالي به ايران » سال 1386

4- « اعتباريابي و رواسازي و استاندارد كردن مقياس خود ارزيابي اشتغال بر پايه نظريه توانبخشي مدل اشتغال آدمي » سال 1388(همكار)

5- « تدوين مدلي براي پيش بيني سلامت سالمندان » سال 1391

 

پژوهش هاي دانشجويي انجام شده:

1-" اثربخشي آموزش مفاهيم واقعيت درماني برافزايش شادكامي فرزندان دختر جانبازان " خردادماه 1391

2- " اثربخشي گشتالت درماني براحساس تنهايي زنان مراقبت كننده از بيماران آلزايمري" بهمن ماه

1391

    3- اثربخشي گروهي روايت درماني بر كاهش احساس تنهايي وافسردگي زنان سالمند" شهريور ماه 1392

   4 – اثربخشي مشاوره گروهي راه حل محور بر رضايتمندي زناشويي واميد به بهبود رابطه زنان مراجعه كننده به مركز مشاوره وتاثير مستقيم آن برهمسرانشان " تير ماه 1392

 5- " اثربخشي گشتالت درماني گروهي بر كنترل عواطف زنان سرپرست خانواده "ارديبهشت ماه 1393

 6- " رابطه سبك دلبستگي بزرگسالان با احساس تنهايي معتادان " ارديبهشت ماه 1393

 

مقالات ارائه شده در كنگره هاي خارج و داخل در سال هاي اخير:

1- ارائه مقاله «كودكان استثنايي» دانشگاه نورتريج ـ كاليفرنيا ـ آمريكا  1372

2- ارائه مقاله « اسلام و معلوليت » مانيتوبا ـ كانادا  1380

3- ارائه مقاله در « سمپوزيوم رفاه اجتماعي » سال 1380

4- ارائه مقاله در كنگره بررسي مسائل سالمندي در ايران و جهان  مهر 1381

5- ارائه مقاله در همايش بهداشت رواني دانشجويان و مسائل خوابگاهي اسفند 1381

6- ارائه مقاله در همايش بررسي پديده كودك آزاري خرداد 1383

7- ارائه مقاله در اولين سمينار علمي خانواده و كودك استثنايي بهمن 1388

8- ارائه مقاله" نقش فرهنگ دردانشگاه سالم " ديماه 1390

9- ارائه مقاله در اولين سمينار مدرسه و كودك با نيازهاي ويژه آبان 1391

 

 

 

آخرين مقالات چاپ شده:

1- Iranian Woman in the U.S.A : Raising Family and Its Challenges

     Perinatal Progress (2002)

2- خدمات مراقبت سالمندي در ايالات متحده آمريكا با نگاهي اجمالي به ايران

                                                                       مجله سالمند سال سوم بهار 1387

3- عوامل مؤثر بر فعاليت فيزيكي در سالمندان منطقه 17 تهران

                                                                        مجله سالمند سال چهارم زمستان 1388

4- ذهن آگاهي شاخصي مؤثر در كيفيت زندگي جانبازان نابينا

                                                                        مجله طب جانباز سال سوم بهار 1390

5- تأثير مصرف چاي بر ريسك شكستگي استخوان در سالمندان

                                                                         مجله سالمند پاييز 1390

6- نقش فرهنگ در دانشگاه سالم/ چكيده مقالات اولين كنگره سراسري سلامت دانشگاهها

                                                                              14 و 15 ديماه 1390

 

7- مقايسه ابعاد كيفيت زندگي در دهه هاي سني مختلف پيش بيني براي سالمندان

                                                                        مجله دانشگاه علوم پزشكي فسا سال اول زمستان 1390

 

8- جامعه وكودك با نياز هاي ويژه.     /چاپ درخلاصه مقاله 2و3 آبان 1391

 

9- مقاله "تبيين  سلامت سالمندان : يك مدل جمعيت شناختي "      مجله سالمند تابستان 1392

10-                                          Health Status of Iranian Older People: A Demographical Analysis/Iranian Journal of Ageing (Salmand)/2013

11-                                                             The Effect of Group Counseling “Narative Therapy to reduce Depression and Lonliness among older women”.I.R.J/ 2014

 

12-The Effects of Mindfolness-Based cognitive Therapy on Increasingblind’s subjective well_being :A single subject Design Journal of Behavioral sciences in Asia.April 2014

13-           Effecttiveness of Gestalt Group Therapy on Lonliness of women Caregivers of Alzeimer patients at Home .I.R,J /Dec.2014

 

14-نقش ناتوانی در بخشودگی خود،دیگران و موقعیت های کنترل ناپذیر در پیش بینی افسردگی سالمندان.

 محمدابراهیمی،دکتر منوچهرازخوش،دکتر مهشیدفروغان،دکتر بهروزدولتشاهی،فاطمه شعاعی.نشریه علمی پژوهشی سالمند.1394

15-                 Aggression in Juvenile Delinquents and Mental Rehabilitation Group Therapy Based on Acceptance and Commitment

 Iranian Rehabilitation Journal,Summer 2015

16-

Comparing Acceptance and Commitment Group Therapy and 12-Steps Narcotics Anonymous in Addicts Rehabilitation Process: A Randomized Controlled Trial/Iranian Journal of Psychiatry/ 2016 Oct