• برگزاری نشست صمیمی رئیس دانشگاه با نیروهای خدماتی و توجه به خواسته های آنان
  • رئیس دانشگاه: همفکری سه حوزه آموزش، پژوهش و درمان، در شورای پژوهش دانشگاه شکل می گیرد
  • اولین استارتاپ تریگر تخصصی توانبخشی در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار می شود
اخبار دانشگاه

اطلاعیه ها

خدمات الکترونیکی
پیوندها