آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 3906 | بازدیدکنندگان آنلاين : 8 
دوشنبه ٢٢ مهر ١٣٩٨
پیوندهای مفید
انجمن علمی دانشجویی پ.د.
مراکز و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی مرتبط
سازمان های بین المللی مرتبط 
وزارتخانه ها و سازمانهای داخلی
برنامه کارورزی نیمسال اول 95-94
 

                                           

                                                     

                           

 

 

 

 

رديف

نام ونام خانوادگي

 

ايام

تاریخ

تعدادجلسات

نام مركز

نام استاد

1

 

 

 

همین سعادتی

 

 

دوشنبه

13/7/1394

20/7/1394

 

 

 

رفيده

 

 

خانم  فاطمه شعاعي

27/7/1394

4/8/1394

11/8/1394

2

 

 

همین سعادتی

 

 

 

دوشنبه

تاریخ

 

 

 

رفيده

 

 

 

خانم  فاطمه شعاعي

18/8/1394

25/8/1394

2/9/1394

9/9/1394

16/9/1394

3

 

 

همین سعادتی

 

 

 

 

دوشنبه

تاریخ

 

 

 

رفيده

 

 

 

خانم  فاطمه شعاعي

23/9/1394

30/9/1394

7/10/1394

14/10/1394

21/10/1394

 

            

                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

رديف

نام

نام خانوادگي

 

ايام

 

تاريخ

تعداد

جلسات

نام مركز

نام استاد

4

 

 

 

پروین جعفری

یونس دوستیان

رویا قاسم زاده

 

 

دوشنبه

13/7/1394

20/7/1394

 

 

 

اخوان

 

 

 

دكترمنوچهرازخوش

27/7/1394

4/8/1394

11/8/1394

5

 

پروین جعفری

یونس دوستیان

رویا قاسم زاده

 

 

 

 

دوشنبه

تاریخ

 

 

 

اخوان

 

 

 

دكترمنوچهرازخوش

 

 

18/8/1394

25/8/1394

2/9/1394

9/9/1394

16/9/1394

6

 

پروین جعفری

یونس دوستیان

رویا قاسم زاده

 

 

 

 

 

دوشنبه

تاریخ

 

 

 

اخوان

 

 

 

دكترمنوچهرازخوش

23/9/1394

30/9/1394

7/10/1394

14/10/1394

21/10/1394

 

 

 

 

 

رديف

نام

نام خانوادگي

 

ايام

 

تاريخ

تعداد

جلسات

نام مركز

نام استاد

4

 

 

 

 

محمد رستمی

عباس شفیعی

 

 

دوشنبه

13/7/1394

20/7/1394

 

 

 

رفيده 

 

 

دكتراصغردادخواه

27/7/1394

4/8/1394

11/8/1394

5

 

 

محمد رستمی

عباس شفیعی

 

 

 

دوشنبه

تاریخ

 

 

 

رفيده 

 

 

دكتراصغردادخواه

 

18/8/1394

25/8/1394

2/9/1394

9/9/1394

16/9/1394

6

 

 

محمد رستمی

عباس شفیعی

 

 

 

 

دوشنبه

تاریخ

 

 

 

 

رفيده 

 

 

 

دكتراصغردادخواه

23/9/1394

30/9/1394

7/10/1394

14/10/1394

21/10/1394

 

 

 

 

 

 

 

رديف

نام

نام خانوادگي

 

ايام

 

تاريخ

تعداد

جلسات

نام مركز

نام استاد

4

 

 

 

مهرنوش اینا نلو

مائده نقیایی

مسلم آرین

سمیه برکتی

 

 

دوشنبه

13/7/1394

20/7/1394

 

 

8 جلسه

 

بیمارستان فیروزگر

 

 

دكتربهمن بهمني

27/7/1394

4/8/1394

11/8/1394

18/8/1394

25/8/1394

 

2/9/1394

 

 

 

5

 

مهرنوش اینا نلو

مائده نقیایی

عرفان سلیمانی صفت

هیوا صالح مینجه

 

 

 

دوشنبه

تاریخ

 

 

 

8 جلسه

 

 

 

بیمارستان فیروزگر

 

 

دكتربهمن بهمني

 

9/9/1394

16/9/1394

23/9/1394

30/9/1394

7/10/1394

14/10/1394

21/10/1394

28/10/1394

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رديف

نام

نام خانوادگي

 

ايام

 

تاريخ

تعداد

جلسات

نام مركز

نام استاد

4

 

 

 

لیلا داودی

زهرا قزوینی

اکرم بای

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

5 جلسه

 

 

رفیده

 

 

دكتربهمن بهمني

 

 

 

5

 

محبوبه مولایی

ستوده افروز

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

5 جلسه

 

 

 

رفیده

 

 

دكتربهمن بهمني

 

 

 

 

 

 

6

 

 

فهیمه پور حسینی

فرناز حفظی فرد

لیلا موسیوند

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

5 جلسه

 

 

 

رفیده

 

 

دكتربهمن بهمني

 

 

 

 

 

 

 

رديف

نام ونام خانوادگي

 

ايام

تاريخ

تعداد

جلسات

نام مركز

نام استاد

1

 

 

 

حسین علی بخشی

فهیمه پور حسینی

فرناز حفظی فرد

لیلا موسیوند

 

 

یکشنبه

12/7/1394

19/7/1394

 

 

 

19/7/1394

 

 

اخوان

 

 

دكتريونسي

26/7/1394

3/8/1394

10/8/1394

2

 

حسین علی بخشی

لیلا داودی

زهرا قزوینی

اکرم با

 

 

 

یکشنبه

تاريخ

 

 

 

اخوان

 

 

دكتريونسي

17/8/1394

24/8/1394

1/9/1394

8/9/1394

15/9/1394

3

 

حسین علی بخشی

محبوبه مولایی

ستوده افروز

 

 

 

 

یکشنبه

تاريخ

 

 

 

اخوان

 

 

دكتريونسي

22/9/1394

29/9/1394

6/10/1394

13/10/1394

20/10/1394

                 

 

            

                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

رديف

نام

نام خانوادگي

 

ايام

تاريخ

تعداد

جلسات

نام مركز

نام استاد

4

 

 

مائده نقیایی

مهرنوش اینانلو

محبوبه مولایی

ستوده افروز

 

 

يكشنبه

12/7/1394

19/7/1394

 

 

5 جلسه

 

 

 

اخوان

 

 

دكترمنوچهرازخوش

26/7/1394

3/8/1394

10/8/1394

5

مائده نقیایی

مهرنوش اینانلو

فهیمه پور حسینی

فرناز حفظی فرد

لیلا موسیوند

 

 

يكشنبه

تاريخ

 

 

5 جلسه

 

 

 

اخوان

 

 

دكترمنوچهرازخوش

17/8/1394

24/8/1394

1/9/1394

8/9/1394

15/9/1394

6

مائده نقیایی

مهرنوش اینانلو

لیلا داودی

زهرا قزوینی

اکرم بای

 

 

يكشنبه

تاريخ

 

 

5 جلسه

 

 

 

اخوان

 

 

دكترمنوچهرازخوش

انتخابات شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی مشاوره توانبخشی
اولین انتخابات شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی مشاوره توانبخشی برگزار میشود
برگزاری اولین انتخابات شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی مشاوره توانبخشی
 ٠٨:٤٢ - 1398/07/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
آغاز ثبت نام کاندیدای شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی مشاوره توانبخشی
آغاز ثبت نام کاندیدای شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی مشاوره توانبخشی از تاریخ 2 مهر لغایت 9 مهر 1398
در صورت تمایل به کاندید شدن، به اداره فرهنگی(واقع در ...
 ١٢:٣٤ - 1398/07/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
مدرسه تابستانه کشوری علوم پزشکی اردبیل
به اطلاع دانشجویان تمامی مقاطع می رساند کمیته تحقیقات دانشجویی طرح های تحقیقاتی ویژه دانشجویی می پذیرد.
به اطلاع دانشجویان مقاطع مختلف می رساند:
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمانمعاونت تحقیقات و فناوریکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences