آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 3757 | بازدیدکنندگان آنلاين : 9 
پنج شنبه ٠٦ تير ١٣٩٨
پیوندهای مفید
انجمن علمی دانشجویی پ.د.
مراکز و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی مرتبط
سازمان های بین المللی مرتبط 
وزارتخانه ها و سازمانهای داخلی
برنامه کارورزی نیمسال اول 95-94
 

                                           

                                                     

                           

 

 

 

 

رديف

نام ونام خانوادگي

 

ايام

تاریخ

تعدادجلسات

نام مركز

نام استاد

1

 

 

 

همین سعادتی

 

 

دوشنبه

13/7/1394

20/7/1394

 

 

 

رفيده

 

 

خانم  فاطمه شعاعي

27/7/1394

4/8/1394

11/8/1394

2

 

 

همین سعادتی

 

 

 

دوشنبه

تاریخ

 

 

 

رفيده

 

 

 

خانم  فاطمه شعاعي

18/8/1394

25/8/1394

2/9/1394

9/9/1394

16/9/1394

3

 

 

همین سعادتی

 

 

 

 

دوشنبه

تاریخ

 

 

 

رفيده

 

 

 

خانم  فاطمه شعاعي

23/9/1394

30/9/1394

7/10/1394

14/10/1394

21/10/1394

 

            

                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

رديف

نام

نام خانوادگي

 

ايام

 

تاريخ

تعداد

جلسات

نام مركز

نام استاد

4

 

 

 

پروین جعفری

یونس دوستیان

رویا قاسم زاده

 

 

دوشنبه

13/7/1394

20/7/1394

 

 

 

اخوان

 

 

 

دكترمنوچهرازخوش

27/7/1394

4/8/1394

11/8/1394

5

 

پروین جعفری

یونس دوستیان

رویا قاسم زاده

 

 

 

 

دوشنبه

تاریخ

 

 

 

اخوان

 

 

 

دكترمنوچهرازخوش

 

 

18/8/1394

25/8/1394

2/9/1394

9/9/1394

16/9/1394

6

 

پروین جعفری

یونس دوستیان

رویا قاسم زاده

 

 

 

 

 

دوشنبه

تاریخ

 

 

 

اخوان

 

 

 

دكترمنوچهرازخوش

23/9/1394

30/9/1394

7/10/1394

14/10/1394

21/10/1394

 

 

 

 

 

رديف

نام

نام خانوادگي

 

ايام

 

تاريخ

تعداد

جلسات

نام مركز

نام استاد

4

 

 

 

 

محمد رستمی

عباس شفیعی

 

 

دوشنبه

13/7/1394

20/7/1394

 

 

 

رفيده 

 

 

دكتراصغردادخواه

27/7/1394

4/8/1394

11/8/1394

5

 

 

محمد رستمی

عباس شفیعی

 

 

 

دوشنبه

تاریخ

 

 

 

رفيده 

 

 

دكتراصغردادخواه

 

18/8/1394

25/8/1394

2/9/1394

9/9/1394

16/9/1394

6

 

 

محمد رستمی

عباس شفیعی

 

 

 

 

دوشنبه

تاریخ

 

 

 

 

رفيده 

 

 

 

دكتراصغردادخواه

23/9/1394

30/9/1394

7/10/1394

14/10/1394

21/10/1394

 

 

 

 

 

 

 

رديف

نام

نام خانوادگي

 

ايام

 

تاريخ

تعداد

جلسات

نام مركز

نام استاد

4

 

 

 

مهرنوش اینا نلو

مائده نقیایی

مسلم آرین

سمیه برکتی

 

 

دوشنبه

13/7/1394

20/7/1394

 

 

8 جلسه

 

بیمارستان فیروزگر

 

 

دكتربهمن بهمني

27/7/1394

4/8/1394

11/8/1394

18/8/1394

25/8/1394

 

2/9/1394

 

 

 

5

 

مهرنوش اینا نلو

مائده نقیایی

عرفان سلیمانی صفت

هیوا صالح مینجه

 

 

 

دوشنبه

تاریخ

 

 

 

8 جلسه

 

 

 

بیمارستان فیروزگر

 

 

دكتربهمن بهمني

 

9/9/1394

16/9/1394

23/9/1394

30/9/1394

7/10/1394

14/10/1394

21/10/1394

28/10/1394

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رديف

نام

نام خانوادگي

 

ايام

 

تاريخ

تعداد

جلسات

نام مركز

نام استاد

4

 

 

 

لیلا داودی

زهرا قزوینی

اکرم بای

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

5 جلسه

 

 

رفیده

 

 

دكتربهمن بهمني

 

 

 

5

 

محبوبه مولایی

ستوده افروز

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

5 جلسه

 

 

 

رفیده

 

 

دكتربهمن بهمني

 

 

 

 

 

 

6

 

 

فهیمه پور حسینی

فرناز حفظی فرد

لیلا موسیوند

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

5 جلسه

 

 

 

رفیده

 

 

دكتربهمن بهمني

 

 

 

 

 

 

 

رديف

نام ونام خانوادگي

 

ايام

تاريخ

تعداد

جلسات

نام مركز

نام استاد

1

 

 

 

حسین علی بخشی

فهیمه پور حسینی

فرناز حفظی فرد

لیلا موسیوند

 

 

یکشنبه

12/7/1394

19/7/1394

 

 

 

19/7/1394

 

 

اخوان

 

 

دكتريونسي

26/7/1394

3/8/1394

10/8/1394

2

 

حسین علی بخشی

لیلا داودی

زهرا قزوینی

اکرم با

 

 

 

یکشنبه

تاريخ

 

 

 

اخوان

 

 

دكتريونسي

17/8/1394

24/8/1394

1/9/1394

8/9/1394

15/9/1394

3

 

حسین علی بخشی

محبوبه مولایی

ستوده افروز

 

 

 

 

یکشنبه

تاريخ

 

 

 

اخوان

 

 

دكتريونسي

22/9/1394

29/9/1394

6/10/1394

13/10/1394

20/10/1394

                 

 

            

                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

رديف

نام

نام خانوادگي

 

ايام

تاريخ

تعداد

جلسات

نام مركز

نام استاد

4

 

 

مائده نقیایی

مهرنوش اینانلو

محبوبه مولایی

ستوده افروز

 

 

يكشنبه

12/7/1394

19/7/1394

 

 

5 جلسه

 

 

 

اخوان

 

 

دكترمنوچهرازخوش

26/7/1394

3/8/1394

10/8/1394

5

مائده نقیایی

مهرنوش اینانلو

فهیمه پور حسینی

فرناز حفظی فرد

لیلا موسیوند

 

 

يكشنبه

تاريخ

 

 

5 جلسه

 

 

 

اخوان

 

 

دكترمنوچهرازخوش

17/8/1394

24/8/1394

1/9/1394

8/9/1394

15/9/1394

6

مائده نقیایی

مهرنوش اینانلو

لیلا داودی

زهرا قزوینی

اکرم بای

 

 

يكشنبه

تاريخ

 

 

5 جلسه

 

 

 

اخوان

 

 

دكترمنوچهرازخوش

دفاع از پروپوزال
دفاع از پروپوزال دانشجوی دکتری
تدوین برنامه مشاوره توان بخشی مبتنی بر تجارب زیسته والدین کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم و اثر بخشی ان بر کیفیت زندگی والدین
 ١٠:٣٤ - 1398/03/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
دومین کنگره بین‌المللی نقش خدمات حمایتی (زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی) در درمان چند‌تخصصی سرطان کودک
دومین کنگره بین‌المللی نقش خدمات حمایتی (زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی) در درمان چند‌تخصصی سرطان کودک
مؤسسه خیریه محک «دومین کنگره بین‌المللی نقش خدمات حمایتی (زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی) در درمان چند‌تخصصی سرطان کودک» را اول و دوم آذر‌ماه سال جاری با امتیاز بازآموزی برگزار می‌کند.
 ٢١:٦ - 1396/08/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
کارگاه اخلاق در نشر_آذر ماه...
چهاردهمین دوره جذب اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی
ااطلاع رسانی سخنرانی دکتر محجوبی
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمانمعاونت تحقیقات و فناوریکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences