آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 5486 | بازدیدکنندگان آنلاين : 1 
يکشنبه ٠٣ شهريور ١٣٩٨
پیوندهای مفید
انجمن علمی دانشجویی پ.د.
مراکز و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی مرتبط
سازمان های بین المللی مرتبط 
وزارتخانه ها و سازمانهای داخلی
برنامه هاي آموزشي دكتري تخصصي مشاوره توانبخشي
 

 


برنامه هاي آموزشي دوره دکتري تخصصي رشته مشاوره توانبخشي

در 8  نيمسال تحصيلي

دانشجوموظف است با تشخيص گروه آموزشي وتاييدشوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه ،

حداكثرتعداد 16واحد از واحدهاي دروس كمبود يا جبراني (جدول الف ) رابگذراند.

جدول الف )دروس كمبود يا جبراني برنامه آموزشي دوره دكتري تخصصي

كد

            عنوان درس

تعداد واحد

جمع

پيشنياز

 

 

نظري

عملي

واحد

 

508001

آماراستنباطي   پيشرفته

1

1

2

-

508002

روش تحقيق

1

1

2

-

508003

اصول حقوق واخلاق حرفه اي درمشاوره

-

2

2

-

508004

آسيب شناسي رواني

-

2

2

-

508005

آزمونهاي رواني

1

1

2

 

508006

خانواده وگروه درماني

1

1

2

-

508007

اصول توانبخشي

-

2

2

-

508008

آشنايي با روش هاي توانبخشي درمراكز

1

1

2

-

 

508009

اصول وفنون مشاوره

1

1

2

-

508010

مشاوره توانبخشي درآموزه هاي اسلامي

-

1

1

-

508011

آسيب شناسي اجتماعي

-

1

1

-

جمع كل

14

6

20

-

برنامه هاي آموزشي دوره دکتري تخصصي رشته مشاوره توانبخشي

در 8  نيمسال تحصيلي

دانشجوموظف است كليه دروس تخصصي ،كارورزي وكارآموزي مصوب

دوره دكتري تخصصي(جدول ب)رابگذراند.

جدول ب )دروس اختصاصي اجباري برنامه آموزشي دوره دكتري تخصصي 

كد

            عنوان درس

تعدادواحد

جمع

پيشنياز

 

 

نظري

عملي

كارورزي

كارآموزي

واحد

 

508012

روش تحقيق در طرح هاي آزمايشي

1

1

-

-

2

508001

508002

508013

مشاوره توانبخشي كودكان و نوجوانان

1

-

1

-

2

-

508014

مشاوره توانبخشي خانواده و گروهي با گروه هاي خاص

1/5

-

1/5

-

3

-

508015

مشاوره توانبخشي با سوءمصرف كنندگان مواد

1

-

1

-

2

-

508016

مشاوره توانبخشي شغلي

1

-

1

-

2

-

508017

مشاوره توانبخشي سالمندان

1

-

1

-

2

-

508018

رويكردهاي نوين مشاوره توانبخشي رواني

2

-

1

-

3

-

508019

رويكردهاي نوين مشاوره توانبخشي فيزيكي

2

-

1

-

3

-

 

508020

سمينار

-

1

-

-

1

-

508021

كارورزي 1

-

-

-

2

2

-

508022

كارورزي2

-

-

-

2

2

-

جمع كل

10/5

2

7/5

4

24

-

برنامه هاي آموزشي دوره دکتري تخصصي رشته مشاوره توانبخشي

در 8  نيمسال تحصيلي

دانشجومي بايست با موافقت استادراهنما وتاييدشوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه تعداد4واحدازدروس (جدول ج) رابگذراند.

جدول ج )دروس اختصاصي اختياري برنامه دوره دكتري تخصصي     

كد

            عنوان درس

تعدادواحد

جمع

پيشنياز

 

 

نظري

عملي

واحد

 

508024

تكنيك هاي شناختي رفتاري

1

1

2

-

508025

مشاوره توانبخشي مبتني برمعنويت

-

2

2

-

508026

مشاوره توانبخشي در بانوان

1

1

2

-

508027

مشاوره دربحران

-

2

2

-

508028

مشاوره با زندانيان و بزهكاران

1

1

2

-

جمع كل

3

7

10

-

 

برنامه هاي آموزشي دوره دکتري تخصصي رشته مشاوره توانبخشي

در 8  نيمسال تحصيلي

 

كد

عنوان درس

تعدادواحد

جمع

پيشنياز

 

 

نظري

عملي

واحد

 

508023

پايان نامه

-

-

20

-

جمع كل

-

-

20

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رقابت بزرگ پروپوزال نویسی دانشجویی
مدرسه تابستانه کشوری علوم پزشکی اردبیل
دوستانی که خواستار شرکت در این مدرسه تابستانه می باشند باید در سایت evand.comثبت نام کنند و تا ۱۰مرداد عنوان مورد نظر خود را ارسال نمایند.
 ٠٧:١ - 1398/04/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان طرح های تحقیقاتی دانشجویی
به اطلاع دانشجویان تمامی مقاطع می رساند کمیته تحقیقات دانشجویی طرح های تحقیقاتی ویژه دانشجویی می پذیرد.
دانشجویان گرامی در صورت تمایل پروپوزال های خود را در سامانه پژوهان ارسال نمایند.
 ١٩:٣٩ - 1398/04/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
به اطلاع دانشجویان مقاطع مختلف می رساند:
دفاع از پروپوزال دانشجوی دکتری
دومین کنگره بین‌المللی نقش خدمات حمایتی (زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی) در درمان چند‌تخصصی سرطان کودک
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمانمعاونت تحقیقات و فناوریکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences